Nguyễn Ngọc Thùy Dương gửi tặng Lưu Khải Uy: Chúc mừng sinh nhật 13-10

Chúc mừng sinh nhật Uy ca! Chúc chú luôn mạnh khỏe và thành công trong công việc!